O nás

Císařský regiment z.s. je společenství lidí se zájmem o oživenou historii. Naším hlavním zájmem je rekonstrukce života a boje vojáků z období 30-leté války. Dále se také zabýváme oživováním starých řemesel a výrobních postupů, pomocí nichž si jednak vyrábíme naše vybavení i se snažíme tato řemesla zprostředkovat široké veřejnosti v rámci různých ukázek a jarmarků, jichž se naše sdružení účastní a jež i často pořádá. Dalšími historickými obdobími našeho zájmu, které se snažíme i co nejvěrněji rekonstruovat, je období Římské říše (konkrétně období císařů ve 2. st. n. l.) a vrcholný středověk (konkrétně 1. půle 15. st.) V rámci těchto období rekonstruujeme jak boj, táborový život, řemesla i kuchyni. Setkat se s námi a seznámit se s naší činností můžete na nejrůznějších městských slavnostech, historických bitvách, ukázkách pro veřejnost a oživených prohlídkách různých historických objektů a to nejčastěji v rámci Táborska a Benešovska, odkud je i většina našich členů, ale kromě toho i z mnoha dalších míst České republiky a zahraničí.